POSTOVI O PREKVALIFIKACIJI,UPOREDNOM ŠKOLOVANJU I V-om STEPENU MEDICINSKIH ZANIMANJA

четвртак, 26. новембар 2015.

Specijalizacija – (V stepen) medicinska zanimanja

HIPOKTAR
Specijalizacija – nastavak školovanja u vidu specijalističkog obrazovanja (V stepen)

Ukoliko neko želi da nastavi specijalistićko školovanje-V stepen stručnosti nudimo sledeće profile specijalizacija:
Specijalističko obrazovanje (V Stepen)
CENA KOMPLETNOG  ŠKOLOVANJA :700 eura
Uslov za upis:-V stepena-MEDICINSKE SKOLE
                     - min 2 godina radnog iskustva u struci.

Mogučnost konsultacija u jednoj od 22 Konsultativnih Jedinica u SRBIJI
OD DOKUMENTACIJE ZA  V STEPEN,
POTREBNO VAM JE SLEDEĆE:

1. diploma završene škole
2. Kopija lične karte (sa tačnom adresom i telefonom)
3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih
4. Kopija matičnog lista venčanih (u slučaju promene prezimena)-OPCIONO

5.Potvrda o radnom stažu(min 2 god u struci)
5.Popunjen zahtev.(slika dole)Koji skinete sa ovog sajta ili sami kreirate sa svim podacima kao na slici dole.(Na zahtevu je adresa na koju se šalje i Konsultativna Jedinica(KJ) koja vas šalje a na osnovu vašeg mesta stanovanja -birate vama najbližu KJ u kojoj ćete imati konsultacije.Nakon slanja ovog zahteva na datu adresu,dobijate od škole na vašu adresu-REŠENJE o skolovanju za V stepen- na kome su predmeti tj.ispiti koje polažete.
Nakon svih dogovora polažete svoje ispite,branite diplomski rad u Novom Sadu i dobijate diplomu.(V stepen se upisuje u radnu knjižicu)

ZA SVE NEJASNOĆE OKO TEHNIČKIH STVARI( U VEZI UPISA,KJ,i sl..) javite se vašem agentu na tel 0637710279 


UPOREDNO ŠKOLOVANJE REDOVNIH ĐAKA SREDNJIH ŠKOLA

Uporedno školovanje predstavlja oblik obrazovanja u kome učenik savladava školski program, odnosno deo školskog programa drugog obrazovnog profila. Prema Zakonu o Srednjem vaspitanju i obrazovanju, članu 42, učenik koji ima status redovnog učenika može pristupiti uporednom školovanju.
U našoj školi se možete uporedo školovati za bilo koji obrazovni profil koji nudimo, u zavisnosti od Vaših interesovanja. Razlika ispita između dva smera se polaže na ispitnim rokovima koje organuzujemo u školi svakog meseca.
Uporedno školovanje moguće je od I razreda srednje škole.Učenik daje godinu za godinu,na raspustu posle II godine ide na 30-dnevnu praksu.Faktički izlazi za četri godine sa dve završene škole-MEDICINSKE i one koju je pohađao redovno.
Cene su iste po godini i po ispitima kao prilikom PREKVALIFIKACIJE(pogledajte post)
JAVITE SE VAŠEM AGENTU OBRAZOVANJA 0637710279 RADI IZBORA NAJBLIŽE KJ I BLIŽIH INFORMACIJA
Obrazovni profili:
OD DOKUMENTACIJE ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE,
POTREBNO VAM JE SLEDEĆE:

1. Overene fotokopije svedočanstava završenih razreda
2. Kopija lične karte (pasoša,zdravs. leg.dok ne izvadi LK)
3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

4.Potvrdu iz škole da je redovni učenik
5.Zahtev za upis za prekvalifikaciju(slika dole)Skinuti ga sa ovog sajta ili odštampati(može se i ručno napisati) istovetno sa orignalom, sa svim potrebnim i tačnim podacima.
Skinite sa ovog sajta zahtev i čitko popunite

PREKVALIFIKACIJA ZA MEDICINSKA ZANIMANJA

Prekvalifikacija – pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene bilo koje stručne škole u četvorogodišnjem trajanju.
Dokvalifikacija – pruža mogućnost promene obrazovnog profila posle završene škole u trogodišnjem trajanju i prelazak na viši stepen stručne spreme.
DA POJASNIMO
Ko može da se prijavi za prekvalifikaciju?
Svako ko ima III ili IV stepen srednje  škole može upisati vanredno Medicinsku školu,,HIPOKRAT,,Novi Sad.Od škole će dobiti rešenje o priznatim ispitima i ispitima koje treba polagati.U svakom roku, jednom mesečno,mogu se polagati 2 stručna+2 opšta predmeta.Od angažovanja đaka i pokazanog znanja zavisi dužina trajanja školovanja.Najčešće je to oko 10-12 meseci od upisa do diplomskog ispita.
Cena po godini je 150 eura.Diplomski 200 eura.Cena ispita 3300 dinara.(važi za 2 polaganja istog predmeta).Literatura se nabavlja preko skriptarnice škole i iznosi oko 3-4 hiljada dinara u zavisnosti od smera.
Posle položene II godine dobijate Uput od škole za neku zdravstvenu ustanovu po želji, radi obavljanja prakse od 25 radnih dana.
JAVITE SE VAŠEM AGENTU OBRAZOVANJA 0637710279 RADI IZBORA NAJBLIŽE KJ I BLIŽIH INFORMACIJA
SMEROVI MEICINSKIH ZANIMANJA
Škola je akreditovana i priznata u zemlji i inostranstvu.(možete pogledai rešenja na sajtu skole) http://www.medicinskaskola.rs/akreditacija-skole/
OD DOKUMENTACIJE ZA VANREDNO ŠKOLOVANJE,
POTREBNO VAM JE SLEDEĆE:
 1. Overene fotokopije svedočanstava i diplome završene škole
2. Kopija lične karte
3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

4. Kopija matičnog lista venčanih (u slučaju promene prezimena)-OPCIONO
5.Zahtev za upis za prekvalifikaciju(slika dole)Skinuti ga sa ovog sajta ili odštampati(može se i ručno napisati) istovetno sa orignalom, sa svim potrebnim i tačnim podacima.


UPOREDNO ŠKOLOVANJE REDOVNIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA


Uporedno školovanje predstavlja oblik obrazovanja u kome učenik savladava školski program, odnosno deo školskog programa drugog obrazovnog profila. Prema Zakonu o Srednjem vaspitanju i obrazovanju, članu 42, učenik koji ima status redovnog učenika može pristupiti uporednom školovanju.
U našoj školi se možete uporedo školovati za bilo koji obrazovni profil koji nudimo, u zavisnosti od Vaših interesovanja. Razlika ispita između dva smera se polaže na ispitnim rokovima koje organuzujemo u školi svakog meseca.
Uporedno školovanje moguće je od I razreda srednje škole.Učenik daje godinu za godinu,na raspustu posle II godine ide na 30-dnevnu praksu.Faktički izlazi za četri godine sa dve završene škole-MEDICINSKE i one koju je pohađao redovno.

Cene su iste po godini i po ispitima kao prilikom PREKVALIFIKACIJE(pogledajte post)
JAVITE SE VAŠEM AGENTU OBRAZOVANJA 0637710279 RADI IZBORA NAJBLIŽE KJ I BLIŽIH INFORMACIJA

SMEROVI UPOREDNOG ŠKOLOVANJA

OD DOKUMENTACIJE ZA UPOREDNO ŠKOLOVANJE
POTREBNO VAM JE SLEDEĆE:

1. Overene fotokopije svedočanstava završenih razreda(ako je učenik I razreda onda prilaže fot.kop.Diplome OŠ a  kad završi I razred redovne škole tada prilaže školi  svedočanstvo I raz.)
2. Kopija lične karte (pasoša,zdravs. leg.dok ne izvadi LK)
3. Kopija izvoda iz matične knjige rođenih

4.Potvrdu iz škole da je redovni učenik
5.Zahtev za upis za prekvalifikaciju(slika dole)Skinuti ga sa ovog sajta ili odštampati(može se i ručno napisati) istovetno sa orignalom, sa svim potrebnim i tačnim podacima.
Skinite sa ovog sajta zahtev i čitko popunite

                     
ZA SVE NEJASNOĆE OKO TEHNIČKIH STVARI( U VEZI UPISA,KJ,i sl..) javite se vašem agentu na tel 0637710279